Tik Tok Trung Quốc ✅ Không xem thì đừng có tiếc #19 | Xem.vn

Share
Embed

Comment

 • Виталий Вий

   (6 days ago)

  7:54 Ноги мыть чаще надо аж рыбкам плохо.

 • Han têr hi

   (6 days ago)

  - 3:40 tội cho thanh niên ấy

 • Han têr hi

   (3 days ago)

  +Đồng Đồng - 😆😆😆 đúnq ùi><

 • Đồng Đồng

   (3 days ago)

  Thanh niên áo trắng phía sau ế bạn

 • Car Junction

   (4 days ago)

  3:35 seconds any body notice that white hoody man hit a tree.

 • kp usa

   (2 days ago)

  Car Junction yep I was wondering if I was only one seen it

 • Mocking69

   (May 11, 2019)

  0:27 逆再生=3

 • Владимир Путин

   (May 11, 2019)

  *че это делает в трендах моей страны?*

 • Василий Антонов

   (2 days ago)

  Страна уже давно не твоя. ..ты сам же её китайцам продал...

 • Fu U r mum Mum

   (May 12, 2019)

  Ppl r really really really amazing once I thought I m but I m not much Infront of them....

 • Naufal Ruzahan

   (1 day ago)

  3:33 anybody see that guy in rhe back just hit the tree...???

 • 성이름

   (6 days ago)

  중국감성 개 싫다

 • La Anh

   (2 days ago)

  성이름 ca nhat gian tien

 • gia thao Duong

   (2 days ago)

  7:50 chân thối thật sự

 • Sơn Nguyễn

   (4 days ago)

  Kênh có ảnh hấp dẫn người xem nhất của năm đây mà