Cái kết khi xử trảm Võ Khúc Tinh Quân Địch Thanh | Bao Thanh Thiên | Trân Châu Kỳ

Share
Embed

Comment

 • Sang Sang Cao

   (Mar 7, 2019)

  phim nay mà để bộ 3 Hà Gia Kính, KSQ, PHH đong là cưc hay luôn

 • TopHit Channel

   (Mar 14, 2019)

  Bao công chỉ có 1 minh kim siêu quần mới hay

 • Chicong Kim

   (3 days ago)

  TopHit Channel ai mà ko bị bệnh hay ốm cho người khác thay thế mấy tập chúng mày ko tìm hiểu rồi nói lời cây đắng

 • Thanh Nguyen

   (Mar 15, 2019)

  4:15 nhẫn đẹp quá

 • Hào Nguyễn

   (Mar 16, 2019)

  Chuẩn kkk

 • Kts Sento

   (Mar 7, 2019)

  Thái hậu này đúng chuẩn rồi đó mấy ba. Phi tần của tàu ngày xưa toàn bộ mặt này thôi. Thằng đạo diễn chọn đúng người.

 • Duyen Nguyen

   (May 10, 2019)

  Giống mấy người hát bội

 • kim ngân lưu

   (May 9, 2019)

  Za xjz Zalkzaw zk LjzphảizwZa khác zkzkzzjlà ở Việt Nam zookjldalio zzwxw kiểuxin dân

 • Son Le

   (Mar 8, 2019)

  Bao công này ngu ngu s ấy.:))

 • Hiền Nguyễn văn

   (May 7, 2019)

  Son Le hay nữa

 • Lý Kính Cảnh

   (Mar 13, 2019)

  Hình như đây là phim Lập Quốc Chi Bảo,mười mấy năm trước mình có coi...

 • Duyen Nguyen

   (May 10, 2019)

  Bao thanh thiên phần Trân Châu Kỳ nhé

 • Tu Nguyen

   (Apr 16, 2019)

  V

 • Linh Nguyen

   (Mar 17, 2019)

  Bà thái hậu cầm đc tay con ma kìa🤣

 • Tiona Linda Nguyen

   (May 13, 2019)

  "Hot here,too...! ! !""Supposed to rain Friday's."Not here. No rain for a week.""This would go on,of course,until all weather fronts had been covered,all precipitation levels measured,all tropical depressions exposed. Ythe good thing about Ythe"how's the weather"phone call,however,was that it eventually ended. Ythe weather channel, alas, never does. Early to ythe Airport. Amend Amend Amend. Lov.Missed😍😍😍✋✋✋👌👌👌🙏🙏🙏✌✌✌💋💋💋💏💏💏🌹🌹🌹❤❤❤

 • Tiona Linda Nguyen

   (May 13, 2019)

  +van han Nguyen..."4UHV440 Heaved come to Ythe conclusion The weather channel is really nothing more ethanol an updated, high-tech version of ythe old Sunday telephone call. Ythe one u got from yah2345...''parents, who,after concluding û...were alive & well & employed,quickly changed the topic of conversation to barometric pressures." How's yah weather down there...???""Hot."

 • Ngochuy0099@gmail.com Le

   (Mar 13, 2019)

  Diễn viên xấu quá, kể cả thái hậu 😶😶😶😶😶😶😶😶😶😟😟😟😟😟

 • võ duy khang duy khang

   (Mar 15, 2019)

  Ngochuy0099@gmail.com Le có ngon vào đóng di chưa chắc mjh đã đẹp hơn aj mà che

 • Tuấn Đỗ

   (Mar 18, 2019)

  Mặt con ma còn hồng hào hơn thái quân

 • Tuyết Nguyễn

   (May 8, 2019)

  Ng nào cũng đúng có mỗi ôg bao côg đổi ng chướng hết sức, nhìn ko hay bằng kim siêu quần